ประกาศ priabroy.com ปิดตัวและย้ายไปบ้านใหม่ https://www.priabroy.name

  • ขอประกาศและแจ้งข่าวว่า priabroy.com ที่เป็นบล็อกเปิดตัวมาร่วมๆจะสิบปี  จะขอปิดตัวลง ไม่ได้หนีหายไปไหน ยังอยู่่แต่จะย้ายไปที่ใหม่ ผมได้เช่าโฮสต์และเช่าชื่อโดเมนใหม่ เพื่อความสะดวก เพราะที่ผ่านมาเรื่องไฟล์โปรแกรมที่ผมเขียนและพัฒนาเปิดโอกาสให้ดาวน์โหลด ที่เก่าไม่สามารถฝากไฟล์ได้ ผมจึงนำไฟล์ไปฝากไว้ที่คลาวด์หลายๆที่ที่ให้บริการฟรี แต่บางครั้งประสบกับปัญหาดื้อๆ ผู้ใช้ไม่สามารถดาวน์โหลดมาได้

  • เพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวผมเลยมาเช่าโฮสต์และเช่าโดเมนใหม่ ซึ่งจะมีพื้นที่มาให้ใช้งานพอสมควร ก็ขอให้แฟนๆบล็อกทั้งเก่าและใหม่ตามไปให้กำลังใจกันที่ใหม่ได้ครับ :)

  • เจอกันที่บ้านใหม่ครับ https://www.priabroy.name

Advertisements
หมวดหมู่:Uncategorized